Vinkler Mihály

Vinkler Mihály mérnök őrnagy

fejlesztő mérnök, szakosztályvezető

Vinkler Mihály 1926. november 1-jén született a Debrecen melletti Józsán. Szülei földművesek voltak. Saját földterületük nem volt elég ahhoz, hogy megélje­nek belőle, így rendszere­sen vállaltak napszámos munkát is. Elemi iskoláit Józsán végezte, majd a debreceni piarista gimnázi­umba került. Tandíjmente­sen járt iskolába, és 1946-ban itt érettségizett jeles eredménnyel.

Gimnáziumi évei alatt tagja volt a cserkészcsapat­nak, majd a levente egyesületnek is. 1946-ban felvet­ték a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára. 1947-től már HM-ösztöndíjas, majd 1949-ben jelentkezett a honvéd kollégiumba.

A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után 1950 szeptemberétől kezdett el dolgozni a Haditechnikai Inté­zetben mint tudományos előadó. Egyik első munkája a páncélromboló rakéta 68 és 94 mm-es változatának kifejlesztése volt. Ebben az időszakban sem ő, sem más nem rendelkezett elegendő szakmai ismerettel és gya­korlattal egy ilyen fegyver fejlesztéséhez. 1957 és 1960 között elvégezte a BME hőerőgép tagozatán a gépjármű ágazatot is, és ezzel kétdiplomás fejlesztőmérnöke lett a HTI-nek. Két és fél éven keresztül töltötte be a HTI Tudományos Műszaki Tanács titkári beosztását, majd 1960-tól öt éven át a HTI szakosztályvezetője volt.

1964. október 19-én vezetésével a Táborfalvai Lőkísér­leti Állomáson vizsgálatot hajtottak végre egy, a Gázgyár által tervezett kísérleti gázpalackkal, mely váratlanul fel­robbant. A robbanás következtében Vinkler Mihály mérnök őrnagy és a Gázgyár mérnöke a helyszínen életét vesztet­te. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Szervezeti egységek: