Haditechnika 2021/4.

Tartalom
 
 • Dr. Németh András – Virágh Krisztina: Virtuális valóság és haderő – polgári alkalmazási lehetőségek, III. rész
 • Dr. Hennel Sándor – Kelecsényi István: Az AeroVodochody cseh repülőgépgyártó vállalat és repülőgépei, I. rész
 • Dr. Óvári Gyula – Fehér Krisztina: Repülőgépek elektromos meghajtása – szükségszerűség kompromisszumokkal, V. rész
 • Füleky András: Twenty first century development in the Hungarian Defence Forces: The KC-390 tactical military transport aircraft - 21. századi fejlesztés a Magyar Honvédségben – Bemutatkozik a KC-390 harcászati katonai szállítórepülőgép
 • Kiss Roland– Vecsey Mariann– Dr. Kiss Álmos Péter: Az Oroszországi Föderáció A2AD képességeinek és a NATO válaszlépéseinek az elemzése a Baltikumban, I. rész
 • Vincze Gyula: A HUSAR pilóta nélküli felderítő és célmegjelölő rendszer
 • Dr. Both Előd: Holdautók és marsjárók, II. rész
 • Horváth István: A gammakitörések irány szerinti eloszlása
 • Ocskay István – Vágner Szabolcs: Gidrán – egy növelt aknavédelemmel rendelkező harcjármű megjelenése a Magyar Honvédségben, II. rész
 • Balog Péter: Az MH Geoinformációs Támogatási Doktrína felülvizsgálata az újonnan rendszeresített technikai eszközök tükrében, I. rész
 • Földi Zoltán: Újabb funkcióval bővült a CurrusAries többfunkciós autóbusz - Oltóbuszgyártás a HM Currus Zrt.-nél
 • Füleky András: A japán kard – tűzből születő nemzeti kincs, I. rész
 • Dr. Hajdú Ferenc – Jásdi Balázs: A 85 mm-es 1939M 52K (8,5/8,8 Flak 39(r) közepes légvédelmi ágyú és magyarországi alkalmazásának ismertetése 1943-tól napjainkig